Skip to main content

Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration is Helping Enterprises Grow!

כיצד כלכלה מעגלית מקדמת בו בזמן אינטרסים כלכליים וסביבתיים?

כלכלה מעגלית היא גישה בת קיימא לסביבה הרגישה שלנו. תעשיינים, יצרנים וצרכנים התמקדו קודם לכן בדפוס שאינו בר-קיימא:לייצור להשתמש ולהשליך


בעזרת כלכלה מעגלית, אנו יכולים לראות שינוי דרסטי לטובה של הכלכלה והסביבה שלנו.


בהמשך המאמר תגלה כיצד הדבר אפשרי בעזרת עקרונות הכלכלה המעגלית.


המאפיינים של כלכלה מעגלית מסייעים לקיימות כלכלית וסביבתית.


טיפול מכני בפסולת תעשייתית:


מהנדסי סביבה לומדים ועובדים עם כלים מכניים ומכונות. כלים אלה נועדו להפחתת ההשפעות המזיקות של הפסולת.


מומלץ למפעלים להתייעץ עם מהנדסים אלה על מנת לקרוא עוד על שיטות לניהול פסולת תעשייתית. במסגרת תפקידם הם יודעים איך כלכלה מעגלית רלוונטית כאן. הם יודעים איך לכלול כלים לניהול פסולת תעשייתית מבלי לפגוע בסביבה.


אין בזבוז של חומרי גלם:


כלכלה מעגלית יוצרת לולאה סגורה. לכל מוצר במפעל צריך להיות שימוש בקצה, כולל הפסולת.


שימוש  חוזר בחומרים:


יועצי סביבה עוזרים לך בהיבט הזה. הם מלמדים ומייעצים כיצד לעשות שימוש חוזר בחומר אם יש להם את האפשרות. במידה ואין, הם ינחו אותך כיצד להשתמש בשאריות החומר במידת הצורך.


פעולה זו מובילה לפחות נטל על המטמנות.


עדיפות גבוהה למוצרים ידידותיים לסביבה:


התייעץ עם יועצים סביבתיים, אשר יודעים באיזה סוג של חומר ומוצר עליך להשתמש במפעל שלך. ישנה עדיפות לחומרים ידידותיים לסביבה למצב בו אין למפעל שימוש בהם יותר. עם זאת, לא הכרחי ליצור פסולת חיצונית כלל.


רתמו את כוחו של המעגל הפנימי:


הכלכלה המעגלית מקדמת את השימוש בפריטים הצורכים פחות אנרגיה. כך יתאפשר לכדור הארץ לנשום קצת אוויר צח, ללא זיהום.


נסו להאריך את חיי המוצר:


עיקרון נוסף של הכלכלה המעגלית הוא זה. יועצי סביבה יודעים להתמקד בדבר הנכון, וכך הם מסוגלים למצוא דרכים להבטיח שלכל מוצר יהיה מחזור חיים ארוך יותר. דבר זה אפשרי כאשר הם יודעים כיצד לדאוג לשימוש חוזר, מיחזור ולהמציא מחדש.


טיהור שפכים:
לעתים קרובות, יועצים סביבתיים יודעים לטפל בשפכים תעשייתיים, משום שהם עוסקים בכך במשך שנים. במקרה שלנו הם כוללים במקביל גם תהליכים ידידותיים לסביבה. זוהי דרך אחת לקדם את הכלכלה המעגלית. פרויקטים אלו מסייעים בקיימות של המשאבים הטבעיים שלנו.
מסקנה:
הגדר את מטרותיך לצד הכלכלה המעגלית בישראל בעזרת: https://he.sutok.co.il/. 


סוטוק היא החברה הטובה ביותר להנדסת סביבה בישראל לניהול כל סוג של פסולת תעשייתית.

Comments

Popular posts from this blog

NDT Stands for Non-Destructive Testing. In Other Words

 NDT Stands for Non-Destructive Testing. In Other Words, It Is A Way of Testing Without Destroying. This Means That the Component- The Casting, Weld or Forging, Can Continue to Be Used and That the Nondestructive Testing Method Has Done No Harm. In Today's World Where New Materials Are Being Developed, Older Materials and Bonding Methods Are Being Subjected to Higher Pressures and Loads, NDT Ensures That Materials Can Continue to Operate to Their Highest Capacity with The Assurance That They Will Not Fail Within Predetermined Time Limits. NDT Can Be Used to Ensure the Quality Right from Raw Material Stage Through Fabrication and Processing to Pre-Service and In-Service Inspection. Apart from Ensuring the Structural Integrity, Quality and Reliability of Components and Plants, Today NDT Finds Extensive Applications for Condition Monitoring, Residual Life Assessment, Energy Audit, Etc. There Are Many NDT Techniques/Methods Used, Depending On Four Main Criteria:        

Solution to AVG Support Service is AVG Not Running: - www.avg.com/retail

In such cases, it is important for every user to use efficient steps that would not solve the problem but it would also take them to the solution quickly. We have listed some steps that would assist the users in solving the problem and we would also suggest users surf through our website to get more interesting information about the products of www.avg.com/retail .   AVG provides complete security to the systems of the users. It is easily available for Windows, Android and for Mac and even for MacBook Pro. The main task of downloading the AVG antivirus is to install it properly in the system so that it runs successfully without causing, any further error. The “AVG Service is not running issue” occurs when users have mistaken in the process to Install AVG Antivirus in PC or they have not followed the correct steps or have missed some important steps related to the settings of the systems to www.avg.com/retail 2019 Install .   Steps to Solve AVG Service is not Running Issue First of a

Why Do You Need to Hire A Dynamics 365 Implementation Partner?

With the introduction of Microsoft Dynamics 365, the older versions of the ERP and CRM solution has taken a back seat, and with that a new batch of professionals have made their way into the industry: The Dynamics 365 Implementation Partners . However, a lot of existing users are hesitant about seeking their assistance and think it would suffice them to rely on the in house IT professionals for implementation and other relative processes. Here we will discuss the three scenarios where you may want to hire a Dynamics 365 Service Partner . Three reasons why you need to hire a Dynamics 365 Implementation Partner: 1.      Your organization needs to migrate to cloud ERP: even though it appears a bit too much for an organization to migrate all its IT-intensive resources to a cloud platform, it is becoming almost mandatory with ERP solutions. This is because ERP requires a certain amount of integration capabilities and flexibility which can hardly be achieved with the traditional on pre