Skip to main content

Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration is Helping Enterprises Grow!

מהן טכנולוגיות הטיפול הנפוצות לטיפול בשפכים?

לעתים קרובות, סילוק לא תקין של שפכים מזהם את גופי המים בינהם נהרות, בריכות, אגמים. ישראל נמצאת תחת בחינה קפדנית לניהול טכניקות סילוק השפכים. לכן, אם בבעלותך מפעל שמצריך סילוק שפכים, אתה צריך לקרוא את הנקודות שמוזכרות להלן.


טכניקות לניהול וטיפול שוטף בשפכים הן כדלקמן:


ביצוע טכניקות עיבוד מראש


שימוש בסינון גס – מגוב לשפכים:


זהו מתקן שמפריד מוצקים גסים מנוזלים. מגוב זה יכול להגיע עם רשת, או בצורה של סורגים גסים לניקוי ידני או מכני. מגוב זה מצריך ניקוי מיידי של מוצקי אבנים, הגורמים לריחות מצחינים, או זיהומים במידה ולא נוקה.


שיקוע חול או גרוסת:


שלב זה מטרתו לשמור על הציוד של המשך התהליך מחסימות לא רצויות. בשלב זה משקעים משקעים כבדים מהמוצקים לפני תחילת ניקוי נוסף.


טכניקות עיקריות


שיקוע פיזי:


בור מלבני או עגול משמש לאחסון המוצקים המרחפים, החומרים הביולוגיים או החומרים השמנוניים. שלב זה יכול גם לשמש להפרדת חנקן וזרחן. ערך ההסרה נמוך יותר בתהליך זה, והעלות של טיפול בשפכים בדרך זו נמוכה יחסית.


שיקוע כימי:


מומחים משתמשים בכימיקל נוסף לזה שבתהליך השיקוע הפיזי על מנת לשפר את האפקטיביות שלו. חברות הייעוץ הסביבתי יכולות לעזור בהחלטה כמה כימיקל ובאיזה סוג של כימיקל יש להשתמש בתהליך זה. תהליך זה מעט יקר יותר מהשיטה הקודמת אך מהיר ואפקטיבי יותר.


טכניקות שניוניות


טיפול אירובי ביולוגי:


החיידקים הפועלים כמרכיב חיוני בביוב, מפרקים את החומר האורגני על ידי זרימת האוויר בביוב. הראקטורים האירוביים מהירים ויעילים בפירוק החיידקים. הם בעיקר מפרחקים את החומר האורגני לתוצרים של פחמן דו חמצני ומים שפכים.


טיפול ביולוגי אנאירובי:


מומחים וחברות ייעוץ סביבתי יציעו שיטה זו כאשר אתה מעוניין להפריד חנקן משפכים. תהליך זה מצריך סביבה אנאירובית ואנוקסית. טכניקה זו משמשת בשפכים שמקורם ממקורות אורגניים בלבד.


בתהליך זה נוצר מתאן, שבעלי החברה יכולים להשתמש בו מאוחר יותר כמקור אנרגיה. תהליך זה כמעט אינו דורש או צורך אנרגיה. תהליך הריקבון כאן איטי יחסית.


טכניקות שלישוניות
אלה הן טכניקות משלימות, הנעשה בהן שימוש כאשר ברצונך להסיר יתר על המידה חנקן וזרחן ולהשתמש להשקייה בשפכים. טכניקה זו אפשרית גם במידה והינך מעוניין להתמודד עם מוצקים מרחפים ושרידים של חומר אורגני.
מבחינה טכנית, מערכת זו יכולה לכלול סינון, ספיגה, חיטוי ושיטות אחרות. טיפולים אלה הם חיוניים ויעילים למדי. הטכניקות השלישוניות הן הצעד האחרון בעת טיפול בביוב.
מסקנה:
https://he.sutok.co.il/  הוא אתר של יועצים סביבתיים. באפשרותם לעזור לך להתמודד עם שפכים ללא מאמץ תוך טיפול אולטימטיבי בסביבה השכנה למפעלים שלך.

Comments

Popular posts from this blog

NDT Stands for Non-Destructive Testing. In Other Words

 NDT Stands for Non-Destructive Testing. In Other Words, It Is A Way of Testing Without Destroying. This Means That the Component- The Casting, Weld or Forging, Can Continue to Be Used and That the Nondestructive Testing Method Has Done No Harm. In Today's World Where New Materials Are Being Developed, Older Materials and Bonding Methods Are Being Subjected to Higher Pressures and Loads, NDT Ensures That Materials Can Continue to Operate to Their Highest Capacity with The Assurance That They Will Not Fail Within Predetermined Time Limits. NDT Can Be Used to Ensure the Quality Right from Raw Material Stage Through Fabrication and Processing to Pre-Service and In-Service Inspection. Apart from Ensuring the Structural Integrity, Quality and Reliability of Components and Plants, Today NDT Finds Extensive Applications for Condition Monitoring, Residual Life Assessment, Energy Audit, Etc. There Are Many NDT Techniques/Methods Used, Depending On Four Main Criteria:        

Solution to AVG Support Service is AVG Not Running: - www.avg.com/retail

In such cases, it is important for every user to use efficient steps that would not solve the problem but it would also take them to the solution quickly. We have listed some steps that would assist the users in solving the problem and we would also suggest users surf through our website to get more interesting information about the products of www.avg.com/retail .   AVG provides complete security to the systems of the users. It is easily available for Windows, Android and for Mac and even for MacBook Pro. The main task of downloading the AVG antivirus is to install it properly in the system so that it runs successfully without causing, any further error. The “AVG Service is not running issue” occurs when users have mistaken in the process to Install AVG Antivirus in PC or they have not followed the correct steps or have missed some important steps related to the settings of the systems to www.avg.com/retail 2019 Install .   Steps to Solve AVG Service is not Running Issue First of a

Why Do You Need to Hire A Dynamics 365 Implementation Partner?

With the introduction of Microsoft Dynamics 365, the older versions of the ERP and CRM solution has taken a back seat, and with that a new batch of professionals have made their way into the industry: The Dynamics 365 Implementation Partners . However, a lot of existing users are hesitant about seeking their assistance and think it would suffice them to rely on the in house IT professionals for implementation and other relative processes. Here we will discuss the three scenarios where you may want to hire a Dynamics 365 Service Partner . Three reasons why you need to hire a Dynamics 365 Implementation Partner: 1.      Your organization needs to migrate to cloud ERP: even though it appears a bit too much for an organization to migrate all its IT-intensive resources to a cloud platform, it is becoming almost mandatory with ERP solutions. This is because ERP requires a certain amount of integration capabilities and flexibility which can hardly be achieved with the traditional on pre